U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor Kaarten

Serie van vijf algemene ansichten van het werkgebied van het Nederlandsch Zendelinggenootschap. Het NZG werkte o.a. op Java, Midden Sulawesi, Ambon en de Minahassa. Door uiteindelijke massale overgangen van het traditionele heidense geloof naar het christendom en de enorme uitbreiding van het christelijk onderwijs is de Minahassa als 'sucesverhaal' van ... »»»Foto's NZG Serie 1 Minahasa
Serie van twaalf zwart-wit zendingskaarten uitgegeven door de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Rotterdam. Het NZV opgericht in 1858 uit onvrede met de koers van het Nederlandsch Zendelinggenootschap (NZG) had West-Java (Bantam/Soenda) met Bandoeng als belangrijkste stad tot zendingsterein gekozen. »»»Foto's NZV Serie West Java
Tien zendingskaarten uit een serie van 21 zwart-wit foto's uitgegeven door de Utrechtsche Zendingsvereeniging. De overige gaan over werk in Nederlands Nieuw Guinea, deze serie betreft werk in Halmahera in het noorden van de Molukken, het tweede grote zendingsgebied van de UZV. »»»Foto's UZV Serie 2B Halmahera
De serie zwart-wit briefkaarten geven een aantal beelden van het leven en werken van de zendelingen en de bevolking rond de Geelvinkbaai in het noord-westen van Nederlands Nieuw-Guinea. Hier streek de Utrechtse Zendingsvereniging naast Halmahera als eerste neer om de bevolking van de kustgebieden en de berglanden het evangelie te ... »»»Foto's UZV Nederlands Guinea (serie 1)
Serie gekleurde zendingsansichten uitgegeven door de uitgeverij Verlag des Missionshauses Barmen. De zending in Barmen, bij ons wel Rijnse zending geheten, verrichte zendingswerk in o.a. Sumatra en op Nias en de Batu-eilanden voor de kust van Sumatra. De kerken in dat gebied zijn uitgegroeid tot grote volkskerken, de Huria Kristen ... »»»Foto's Barmen Zending Wuppertal