U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Over ons

De stichting Zendingserfgoed is opgericht om het cultureel erfgoed van de protestantse zending in Nederland te behouden en voor het publiek beschikbaar te maken. Dat laatste kan via de website en door de uitleen van kunstseries of andere bruiklenen.

De basis van de collectie wordt gevormd door de collecties van de zendingsorganen van de vroegere Nederlandse Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Daaraan zijn particuliere en organisatie-bruiklenen en -schenkingen toegevoegd. Het verhaal van zending, geloof en kerk in de context van een bepaald gebied, een bepaalde cultuur en een bepaalde periode staat bij de collectievorming centraal. Prioriteit ligt bij het bijeen brengen en behouden van voorwerpen van kunst en cultuurhistorie die het verhaal van de zending kunnen verbeelden of illustreren. Andere zaken zoals boeken, films, foto’s, dia’s, muziek, en dergelijke worden slechts opgenomen ter illustratie  bij de voorwerpen.

Series uit de collectie kunnen door gemeenten, diaconieën en Zendings- of ZWO-commissies worden geleend.
Sinds 2015 geeft de stichting jaarlijks de Zendingserfgoedkalender uit met kunst van christelijke kunstenaars uit landen waar de zending van oudsher mee verbonden is.

Bestuur:
Huub Lems, voorzitter
Hylkje Steensma, secretaris
Ton Thijssen, penningmeester
Albert Ferwerda, lid
Tjeerd de Boer, lid

Werkgroep:
Sander de Bakker
Gretha Bijlsma
Atie Jongejan
Corrie van der Kaa
Wim Langstraat

Redactiecommissie Erfgoedreeks:
Albert Ferwerda (voorzitter)
Tom van den End
Chris de Jonge
Henk ten Napel