U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Tentoonstelling ‘Molukse Kerk in de Polder’

 

 

Het project MOLUKSE KERK IN DE POLDER – Molukse kerken in Nederland en hun wortels in de Molukken gaat over het ‘erfgoed’ van de Nederlandse protestantse zending en in hoeverre dat erfgoed vandaag de dag nog een rol speelt in het kerkelijke leven van de Molukse protestantse kerken in Nederland. Dit onderwerp sluit aan op het bredere thema van ‘Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Het project bestaat uit drie onderdelen:

 

Tentoonstelling

In de tentoonstelling – het centrale onderdeel van dit project – presenteren wij een historisch overzicht, van voor de komst – in 1511 – van de rooms-katholieke Portugezen in de Molukken tot de huidige situatie van de Molukse protestantse kerken in Nederland.

Dit doen wij aan de hand van objecten uit de Molukse cultuur uit de collectie van het Zendingserfgoedhuis, aangevuld met bruiklenen van particulieren, kerken en musea.

 

Documentaire / overig beeldmateriaal

De 17 minuten-durende documentaire, waarin onder anderen een aantal Molukkers aan het woord komt, is bedoeld als aanvulling – ter verduidelijking en verdieping – op het tentoongestelde materiaal. Het betreft voornamelijk interviews met Molukkers in Nederland van verschillende generaties en met Molukkers op Ambon (Indonesië) rondom het thema van geloofstradities toen en nu in relatie tot de specifieke Molukse identiteit.

Een tiental informatie-banners ‘vertelt’ het verhaal in chronologische volgorde.

Bij een aantal tentoongestelde objecten kunnen, ter verduidelijking, korte filmclips worden bekeken.

 

Tentoonstellingsboek

De publicatie van een goed leesbaar, informatief boek is een belangrijke manier om het ‘verhaal’ van het erfgoed door te geven aan een breed publiek, nu en in de toekomst.

Deel 1 bevat een, rijk geïllustreerde, nadere toelichting op de materialen van de tentoonstelling zoals die op de informatie-banners, in vitrinekasten en als losse voorwerpen te vinden zijn.

In deel 2 volgt een aantal achtergrondartikelen, die de historische context schetsen en specifieke elementen uit de kerkelijke traditie belichten.

LAATSTE LOCATIES

19/11 tot 12/12 Bibliotheek/Kenniskeuken, Ellen Hoffmannplein 2, 6591 CP Gennep (opening 21 november om 19.00 uur)
Voor openingstijden Bibliotheek zie https://www.biblioplus.nl/openingstijden/detail.199589.html/bibliotheek-gennep/