U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Snij- en knipkunst Rwanda

Snij- en knipkunst van natuurlijke materialen staat bekend als volkskunst en wordt eerder als ambacht dan als kunst gezien. Het is wereldwijd bekend maar door themakeuze, uitvoering en materiaalkeuze ontstaan toch veel verschillen. Het gebruik van de bast van de bananenplant komen we vaker tegen, zeker waar bamboe minder voorhanden is. In Oost-Afrika worden alle onderdelen van de plant benut. De banaan wordt rauw, gebakken of gekookt gegeten. Maar er wordt ook bananenbier van gemaakt. De bladeren worden benut als dakbedekking. De stam als vloerbedekking of in dit geval als basismateriaal voor deze snijkunstwerkje.

De afbeelding is die van Elia die in de woestijn door de raven gevoed wordt. Het Bijbelgedeelte komt uit I Koningen 17:3-6 waar de profeet Elia van God opdracht krijgt naar het oosten over de Jordaan te vluchten. Hij gaat op dit bevel naar de wadi of rivierbedding van de Kerit. Daar drinkt hij het water van de rivier en ’s ochtends en ’s avonds brengen de raven hem voedsel. In eenvoudige maar treffende beelden wordt het verhaal weergegeven. De aanvliegende raven met het voedsel in de bek, de rivier tussen haar beddingen en de profeet Elia in gebedshouding in mantel en met hoofdbedekking.

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ca. 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Het snijwerk is een collectief gebeuren. De ontwerpen worden gezamenlijk uitgedacht en vervolgens in series gemaakt. Tot voor kort werden vooral kaarten in briefkaartformaat gemaakt bestemd voor de bezoekers van de gemeenschap en voor toeristen. Deze afbeelding komt uit de eerste serie Bijbelse voorstellingen.