U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Publicaties van Stichting Zendingserfgoed

De meest recente publicatie is Kameroengangers. Nederlandse zendingswerkers in Kameroen van Jaap van Slageren. Dit is de derde publicatie in de nieuw opgezette Zendingserfgoedreeks. Het is te bestellen voor € 15,- per exemplaar (exclusief verzendkosten) via het formulier dat u hieronder aantreft.

Kameroengangers. Nederlandse zendingswerkers in Kameroen

Vele jaren achtereen hebben Nederlandse leraren, artsen, landbouwkundigen en anderen in dienst van missie en zending de weg gevonden naar Afrika. In 1962 heeft de Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Evangelische Kerk van Kameroen een overeenkomst voor samenwerking gesloten. En vanaf die tijd zijn veel zendelingen die richting opgegaan.
Sommigen van hen hebben van hun verblijf een dagboek bijgehouden, rondzendbrieven bewaard of een fotoboek gemaakt. Anderen hebben het gelaten bij herinneringen en verhalen die zij aan hun familie en kennissen hebben doorverteld.
Toch leek het ons goed om van onze ervaringen iets bijeen te brengen en op schrift te stellen. En zo is dit boek ontstaan als een veelkleurig portret van wat al deze mensen als arts, landbouwkundige of theologisch docent voor werk hebben verzet, hoe ze hebben samengewerkt met Afrikaanse collega’s en zich in dat land thuis hebben gevoeld. Ook voor anderen die via DOG ( Dienst Over Grenzen) of als SNV-er ( Stichting Nederlandse Vrijwilligers) daar andere kerken hebben gediend, was er ruimte om mee te schrijven. Zo is dit boek geworden tot een waardevol historisch document voor hen die zich nog steeds met Kameroen verbonden voelen en ook voor hen die het getuigenis en het werk van de zending ter harte gaat.

Eerdere publicaties die nog te bestellen zijn

 

                                                Dagboek Lien Langevoort   

 

 

  • Het verdriet van de zending: De stem van de kinderen in Nederland – Freek Bakker (Zendingserfgoedreeks 1)
  • Het Dagboek van Lien Langevoort-Besselaar. Minahassa 1902-1910 – Rob Ruijs en Tom van den End (Zendingserfgoedreeks 2)
  • Jubileum-brochure 10 jaar Zendingserfgoed ‘Topstukken uit de collectie’ – eigen uitgave voor € 3,- per exemplaar (exclusief verzendkosten)
  • Zendingserfgoed-kalender 2023 ‘Een nieuwe weg met Christus’- geweven wandkleden uit China, ontworpen door He Qi – geweven door Tujiavrouwen (€ 9,- per exemplaar (exclusief verzendkosten)
  • Set Kerstkaarten wandkleden China He Qi/Tujia vrouwen – de aankondiging, de geboorte in Bethlehem, de wijzen uit het oosten, de vlucht naar Egypte, en (bonus-ansichtkaart) een nieuwe weg met Christus –  € 6,- per set (exclusief verzendkosten)
  • Set Kerstkaarten Mahboobeh Salem uit Iran – de aankondiging, de geboorte in Bethlehem, de wijzen uit het oosten, de vlucht naar Egypte, en (bonus- ansichtkaart) van het duister naar het licht – set inclusief vier enveloppen voor de dubbele kerstkaarten – € 6,- per set (exclusief verzendkosten)
  • Set Kerstkaarten Ds. Aris Widodo uit Yogyakarta, Indonesië – de herders, de geboorte, de drie wijzen, de vlucht naar Egypte, en (bonus- ansichtkaart) Eenheid in verscheidenheid – set inclusief vier enveloppen voor de dubbele kerstkaarten – € 6,- per set (exclusief verzendkosten)

Bestellingen

Bestellingen via het formulier hieronder (* betekent: verplicht veld), vragen via verzending@zendingserfgoed.nl

* indicates required field

De verzendkosten worden apart in rekening gebracht op de nota die met uw bestelling wordt meegezonden.