U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor Zendingsbusjes

Dit model zendingsbus voor gebruik in groepen of bij bijeenkomsten dateerd uit de jaren tachtig. Het was in gebruik bij de gemeenten van de Gereformeerde Kerken in NederlandGKN. Vanaf het ontstaan van de GKN was in 1896 de zending een integraal onderdeel van het kerkenwerk. Zo ook het diaconaat dat ... »»»Zendingsbus Gereformeerd
Dit zendingsbusje was het standaard busje bij mensen thuis die de zending van de Hervormde Kerk een warm hard toedroegen. Zoals bij de Gereformeerden het VU busje standaard op de schoorsteenmantel stond, sierde dit busje doorgaans de schoorsteenmantel bij Hervormde gezinnen. Het model was afgekeken van de moderne versies van ... »»»Zendingsbusje Hervormde Zending
Deze zendingsbus was bedoeld voor gebruik in groepen om bijdragen in te zamelen voor het zendingswerk van de Nederlandse Hervoemde Kerk. De zending was eerst in 1951 van genootschappelijk via een aantal particuliere zendingsverenigingen, kerkelijk geworden. Sinds die tijd werd ook geld voor deze kerlelijke taak ingezameld. Het model werd ... »»»Zendingbus Zending NHK
De Basler Mission is het oudste Zwitserse zendingsgenootschap. Het werd in 1815 opgericht en is vooraanstaand op dit terrein in het Alpenland. Ook Duitstalige gebieden in Frankrijk, Duistland en Oostenrijk ondersteunen het werk dat zich o.a. in Kameroen, Ghana, Maleisia en Indonesia afspeelt. In dat laatste land in het bijzonder ... »»»Zendingsbusje Basler Mission
Houten zendingsbus voor 'Foreign Mission' - buitenlandse zending van de United Free Church of Schotland. Deze UFCS ontstond in 1900 door het samengaan van de Free Church of Scotland en de United Presbyterian Church of Schotland. In 1929 ging het grootste deel van deze kerk op in de (Anglicaanse) Church ... »»»zendingsbus schotse zending
Busje ‘Zij zullen Mijne Heerlijkheid onder de Heidenen verkondigen’ (Jes. 66:19). De opbrengst was voor het werk van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, de Utrechtse Zendingsvereniging, het Rijnsch Zendingsgenootschap en het Sangi en Talaud Comité. Ca.1930 werkten de genoemde genootschappen samen vanuit een gezamenlijk kantoor gevestigd in het Zendingsbureau in Oegstgeest. De ... »»»Zendingsbusje Zendingscorporaties