U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Zendingstijdschriften

In deze rubriek worden Nederlandstalige periodieken betreffende de zending voor zo ver niet elders digitaal toegankelijk gepubliceerd.

 

Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken. (DZOK)

Het blad was een uitgave van de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken in Nederland en verscheen tussen 1994 en 2004. De redactie bestond uit Prof. dr. P.N. Holtrop, dr. A.Th. Boone, dr.Th. van den End, dr. Chr.G.F. de Jong, dr. L.J. Joosse, dr. H.E. Niemeijer and dr.H. Reenders.

DZOK 1994-1 1994-1 DZOK – Lelye

Inhoud DZOK 1994-1
Auteur Artikel Pagina
H.E. Niemeijer Als eene Lelye onder de doornen. Kerk, kolonisatie en christianisering op de Banda-eilanden 1616-1635 2-24
Volgt nog te publiceren
P.N. Holtrop De NCSV op de serambi. De Vereeniging Indische Oud-leden der Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging 1920-1940 25-61
J.A. Jacobs The Dutch Protestant Churches in North America During the 17th and 18th Centuries: Some comments on Historiography and Sources 62-79
H. van Arkel The relationship between the Reformed Church in the Netherlands and the German Reformed in Pennsylvania during the eighteenth century 80-83
Simon Rae Signalementen: The research group for Asian and Pacific Christianity – Faculty of Theology, University of Otago, Dunedin, New Zealand 84-85
G. Boone Boekbesprekingen: Helmut Buchholt Bürokraten. Gesellschaftliche Entwicklung und strategisches Handeln in Nord Sulawesi/Indonesien, Mieke Schouten Minahasan Metamorphoses. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c. 1680-1983 86-88
Chr. G.F. de Jong Boekbespreking: Maurice Andrew, Peter Matheson, Simon Rae (eds.)  Religious Studies in Dialogue. Essays in Honour of Albert C. Moore 88-89
L.J. Joosse Boekbespreking: G.M.J.M. Koolen Een seer bequaem middel, Onderwijs en Kerk onder de 17e eeuwse VOC 89-91
H.E. Niemeijer Boekbespreking: J. Landwehr VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 91-92

DZOK 1994-2 DZOK 1994-2

Inhoud DZOK 1994-2
Auteur Artikel Pagina
A.W. Biewenga Kerk, armenzorg, onderwijs en zending aan de Kaap 1652-1732. Een overzicht van de stand van het onderzoek: resultaten en leemten 1-22
A.Th. Boone (Ped)agogische aspecten van het zendingswerk van het Nederlands het Zendeling Genootschap (NZG) in Oost-Java (1848-1858) 23-43
Chr.G.F. de Jong Godsdiensten Staat in de Negara Indonesia Timur. De godsdienstkwestie in het Voorlopige Parlement van de Deelstaat Oost-Indonesië (1949), nader toegelicht aan de situatie op Bali 44-82
G. Boone Boekbespreking: Jan S. Aritonang Mission Schools in Batak land (Indonesia), 1861-1940 83-84
G. Boone (?) Boekbespreking: A. G. Hoekema Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960) 84-85
Simon Rae Boekbespreking: Rita Smith Kipp The early years of a Dutch colonial mission: The Karo Field 85-87
H. Reenders Boekbespreking: Jacob Haafner Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelingsgenootschappen 87-88

DZOK 1995-1 DZOK 1995-1

Inhoud DZOK 1995-1
Auteur Artikel Pagina
M. de Bruijn The Lutheran congregation at Batavia. 1743-1800 1-26
H. Reenders “De jeugdige emigranten naar de Kaap”. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantse Réveil (1856-1860). 27-61
E. van den Bergh Kerk, zending en missie in Zuid-Afrika, een kleine bibliografie 62-71
M.h. Dirkzwager Het project Zendingsorganisaties en hun archieven in Nederland, 1793-heden’. 72-77
Th. van den End Boekbespreking: Tom van den Berge Van Kennis tot Kunst. Soendanese poëzie in de koloniale tijd 78-79
Chr.G.F. de Jong Boekbespreking: C.J. Hoekendijk Bladen uit mijn levensboek. Autobiografie van Ds. C.J. Hoekendijk (1873-1948) 79-80
Chr.G.J. de Jong Boekbespreking: GKST Wajah GKST. Buku Kenangan 100 Tahun Injil Masuk Tana Poso 80-81
Chr.G.J. de Jong Boekbespreking: Zakaria Ngelow Kekristenan dan Nasionalisme. Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia. 1900-1950 81-83
H. Reenders Boekbespreking: B. Plaisier Over bruggenen grenzen. De communicatie van het evangelie in het Toradjagebied (1913-1942) 83-84
Th. van den End Boekbesprekingen: Simon Rae Breath Becomes Wind. Old and New in Karo Religion en Rita Smith Kipp Dissociated Identities. Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society 85-87

DZOK 1995-2 DZOK 1995-2

Inhoud DZOK 1995-2
Auteur Artikel Pagina
P.N.  Holtrop Nederlands  protestantisme en de proclamatie van de Republik Indonesia 17 augustus 1945 94-110
H. van der Wal Profetische stemmen uit Jakarta: het zendingsconsulaat en de dekolonisatie van Indonesië 111-138
Chr.G.F. de Jong Herstel betrekkingen. De Gereformeerde zending en de Javaanse Christelijke Kerken in een periode van overgang 1940-1950 139-164
B. van Kaam Naar de maatstaven van toen… 165-176
H. Reenders Boekbespreking: Johan A. Woudenberg Uw Koninkrijk kome. Het Utrechtsch Studenten-Zendingsgezelschap Eltheto He Basileia Sou 177-178
G. Boone Boekbespreking: Leny Lagerwerf, Karel Steenbrink, Frans Verstraelen (eds.) Changing partnership of missionary and ecumenical movements. Essays in honour of Marc Spindler 178-179
Th. van den End Boekbespreking: Th. Stevens Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië 179-180
Th. van den End Boekbespreking: Benny Giay ZXakheus Pakage and His Communities. Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethno history of the Me of Irian Jaya 180-182
G. Boone Boekbespreking: Wouter Smit De islam binnen de horizon. Een missiologische studie over de benadering van de islam door vier Nederlandse zendingscorporaties (1797-1951) 182-183
Chr.G.F. deJong Boekbespreking: F.D. Wellem Injil dan Merapu. Suatu studi historis-teologis tentang perjumpaan Injil dengan masyarakat Sumba pada periode 1876-1990 184-186
G. Boone Boekbespreking: Willem Frijhoff Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647

DZOK 1996-1 DZOK 1996-1

Inhoud DZOK 1996-1
Auteur Artikel Pagina
L.J. Joosse De Westindische vaart en de kerk in West-Afrika en de Caraïben (1594-1674): de positie van predikanten overzee en hun werk 2-37
F.L. Schalkwijk Church and Mission in Dutch Brazil 1630-1654 (some notes on sources and historiography) 38-54
J. Helderman Geardus Balthasar Bosch Sjon Domi op Curaçao 1816-1839. Aantekeningen bij zijn Reizenboek 55-79
J. van den Berg Mededeling: Van Bijbelkring tot Zendingskerk: de Nederlandse Protestanten in São Paulo gedurende de jaren 1952-1962 80-86
G. Boone Boekbesprekingen: Peter van der Veer Modern oriëntalisme. Essays over de westerse beschavingsdrang, Frances Gouda Dutch culture overseas. Colonial practice in the Netherlands-Indies, 1900-1942, en Cees Fasseur De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen 87-88
Th. van den End Boekbespreking: Arnold Fr. Parenkuan The presence, place and role of the Christian Evangelical Church in Minahasa in the midst of the struggle of the Minahasan society and Indonesian nation in the period of 1934-1979 88-90
Th. van den End Boekbespreking: M. Tapilatu Sejarah Gereja Protestan Maluku 1935-1980 (suatu tinjauan historis kritis) 90-92
Th. van den End Boekbespreking: Rodger Lewis Karya Kristus di Indonesia. Sejarah Gereja Kemah Injil Indonesia sejak 1930 92-93
H.E. Niemijer Boekbespreking: W.B. van Halsema (red.) De zending voorbij. Terugblik op de relatie tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Kerk van Sumba 1942-1992 93-95
G. Boone Boekbespreking: Hesdie S. Zamuel  Johannes King. Profeet en apostel van het Surinaamse Bosland 95-96

DZOK 1996-2 DZOK 1996-2

Inhoud DZOK 1996-2
Auteur Artikel Pagina
P.N. Holtrop Middelburg 1896-1996 1-5
H. Reenders Reformatie van dezending naar calvinistisch model. De gereformeerde synode van Middelburg 1896 6-29
Chr.G.F. de Jong De onhoudbaarheid van de visie van Middelburg 1896 in Nederland en in Midden-Java 30-50
J.A. Boersema Een halve eeuw zending van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) tegen de achtergrond van Middelburg 1896 51-70
Th. van den End De Gereformeerde Zending en de anderen 71-101
D.C. Mulder Hoofdmomenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde zending na 1945 102-121
G.J. van Klinken De staat Israël als katalysator van kerkelijke verandering. De aanzetten tot de omslag in het gereformeerde denken over het jodendom vanaf 1948 122-139
M. Mintjes In de lijn van Abraham. Honderd jaar Gereformeerde Kerken en de Islam 140-159
P.N. Holtrop Van Middelburg naar de einden der aarde 160-170
A.Kuyper Bijlage 1: Referaat A. Kuyper over zending 927 stellingen) 171-175
Synode Gereformeerde Kerken Bijlage 2: Zendingsbeginselen opgesteld op de Gereformeerde Synode van Middelburg 1896 (art. 116 Acta van de Synode der Gereformeerde Kerken te Middelburg 1896) 176-191

DZOK 1997-1 DZOK 1997-1

Inhoud DZOK 1997-1
Auteur Artikel Pagina
B.N. Teensma De Braziliaanse brieven van ds. Vincent Joachim Soler 1-23
L.J. Joosse Soler als predikant in Delft (1645-1665) 24-42
Gerry van Klinken Power, symbol and the Catholic mission in Java. The biography of Frans van Lith S.J. 43-59
A.J. van den Berg Overzicht bibliografische gegevens 60-63
G. Boone Boekbespreking: J.H. van de Bank (red.) De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh. Aantekeningen, dagboek en brieven 64065
G. Boone Boekbespreking: Martin Bossenbroek Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900 65-66
Th. van den End Boekbesprekingen: C.J. Haak Met vereende kerken. De ‘zendingssynode’ van Middelburg 1896 na 100 jaar herdacht en Sybe Bakker (red.) Op weg naar het licht. Gedenkboek van de Gereformeerde Kerken in de classis Groningen ter gelegenheid van veertig jaar zending op Irian Jaya 66-68
P.N. Holtrop Boekbespreking: P. Jobse en Ch.F. van Fraassen Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942, deel 1-4 68-71
Chr.G.J. de Jong Boekbespreking: Boyke Arthus Suak The assemblage of Minahasan Protestant Congregations (Kerapatan Gereja Protestan Minahasa). A Historical Analysis of its Founding and development 71-75
H.E. Niemeijer Boekbespreking:  Howard M. Federspiel A Dictionary of Indonesian Islam 75-76
H.E. Niemeijer Boekbespreking: Karl Müller/Werber Ustorf (ed.) Einleitung in die Missionsgeschichte. Tradition, Situation und Dynamik des Christentums 76-77
H. Reenders Boekbespreking: Cees Fasseur Indischgasten 78-79

DZOK 1997-2 DZOK 1997-2

Inhoud DZOK 1997-2
Auteur Artikel Pagina
J. Roldanus Zending, kerk en overheid in Kameroen 1-21
A.Th. Boone Moderne zendelingen 1850-1885 22-40
P.N. Holtrop Een voorgenomen onderzoek van de geschiedenis van de Hollandse Hervormde Kerk te St. Petersburg 1717-1922 41-51
Chr.G.F. de Jong

H.E. Niemeijer

M. van Selm

Nieuwe bronnen tot de geschiedenis van het christendom in Maluku (1605-1935). Vondsten, thema’s en oriëntaties 52-90
M.C. Jongeling In memoriam: Mr. Steven C. graaf van Randwijck (1901-1997) 91-92
A.Th. Boone Boekbespreking: Karel Schoeman, J.J. Kicherer en die vroeë sending, 1799-1806 93-94
A.Th. Boone Boekbespreking: Chr. Fahner, Zending en bijbelvertaalwerk in het spoor van de Reformatie (1500-1700) 94-95
A.Th Boone Boekbespreking: Aart de Groot en Paul Peucker (red), De Herrnhutters in Nederland 95

DZOK 1998-1 DZOK 1998-1

  Inhoud DZOK 1998-1  
Auteur Artikel Pagina
G.J. Schutte De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1-39
A.G. Hoekema Doopsgezinde zendingen oecumenische verhoudingen. Een historisch overzicht. 40-59
J. van Slageren Britsc-Nederlands Colloquium 1998 in Cambridge 60-62
G. Harinck Conferentie “Breaches & Bridges” 63-65
Th. van den End “Toward a Global Christian Historiography” 66-70
Th. van den End Boekbespreking: J.A. Boersema Huwelijksbetalingen. Een antropologisch-ethisch onderzoek naar de bruidsprijs op Oost-Sumba 71-73
Th. van den End Boekbespreking: Kees Groeneboer (ed.) Koloniale Taalpolitiek in Oost  en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba 73-74
Th. van den End Boekbespreking: Dieter Becker Die Kirchen und der Pancasila-Staat. Indonesische Christen zwischen Konsens und Konflikt 75-76
H. Reenders Boekbespreking: C.J.A. Loff Bevrijding tot eenwording. Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1994 77-79
H. Reenders Boekbespreking: A.G. Hoekema ‘Tot heil van Java’s arme  bevolking’. Een keuze 79-81
L.J. Joosse Boekbespreking: Eric Nooter Between Heaven and Earth: Church and Society in Pre-Revolutionary Flatbush, Long Island 81-83

DZOK 1998-2 DZOK 1998-2

  Inhoud DZOK 1998-2  
Auteur Artikel Pagina
J.L. Krabbendam Forgotten Founding Father: Cornelius VanderMeulen as Immigrant Leader 1-23
T. van Staalduine Taalstrijd in de Hollandwse Kerk te St. Petersburg in 1774. Het vertrek van ds. Jacobus Gargon 24-39
P. Holtrop Een zendeling op de troon in Buitenzorg? Het regeringsbeleid van A.W.F. Idenburg als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1909-1916) 40-52
H.E, Niemeijer The first Protestant Churches on Java’s Northeast Coast. A Church Report from Rev. J.W. Swemmelaar 53-73
J. van Slageren Boekbespreking: Brian Stanley The History of the Baptist Missionary Society 74-76
A.Th. Boone Boekbespreking: George Harinck & Hans Krabbendam (eds.) Sharing the Reformed Tradition: The Dutch-North American Exchange, 1864-1996 76-78
C. de Jonge Boekbespreking: A.Th. Boone Bekering en Beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlasndsch Zendelinggenootschap in Oost-Java (1840-1865) 78-80

DZOK 1999-1 DZOK 1999-1 

  Inhoud DZOK 1999-1  
Auteur Artikel Pagina
A.      De Lange De Waldenzenpredikant Antoine Léger en de patriarch Cyrillus Lukaris.Calvinisme en Griekse orthodoxie in de eerste helft van de zeventiende eeuw 1-19
H.E. Niemeijer De correspondentie van Justus Heurnius als zendeling in de Molukken 1633-1638 20-46
Chr.G.F. deJong/

M. van Selm

Verslag van een reis naar de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden (Zuid-Molukken) door Joseph Kam (1825) 47-78
Th. van den End Inhoudsopgave van het Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, 1e jaargang nr. 1 (1994)  – 5e jaargang nr. 2 (1998) 79-85
Th. van den End Selectief register van persoonsnamen, geografische namen en zaken 86-91

DZOK 1999-2 DZOK 1999-2

  Inhoud DZOK 1999-2  
Auteur Artikel Pagina
Th. van den End Zendeling Heusdens in 1933: vrijheid en onvrijheid van de zending in Nederlandsch Oost-Indië 1-12
J. Roldanus De Hervormde zending en de Evangelische Kerk van Kameroen 13-57
R.P. Swierenga The Church and Dutch Reformed Colonization in Argentina: A Worst Case Scenario 58-75
A.Th. Boone Boekbespreking: Gert Janssen, Cees Maas en Frank Viergever Over Zee- en Hollanders. Het succesverhaal van de Nederlandse emigranten in West-Michigan 76
A.Th. Boone Boekbespreking: A.J. van den Berg Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het Nederlands Zendelinggenootschap in het midden van de negentiende eeuw 77-78
L.J. Joosse Boekbespreking: F.L. Schalkwijk The Reformed Church in Dutch Brazil (1630-1654) 79-81
A.J. Plaisier Boekbespreking: Christiaan de Jonge Apa itu Calvinisme? 81-82
Th. van den End Boekbespreking: C.S.M. Rademaker, R. van Rossum en K. Steenbrink The SS.CC.’s presence in Indonesia for 75 years 82-83
Th. van den End Boekbespreking: P.G.H. Scheurs Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius, Het herstel van de katholieke missie in Maluku 1886-1960 83-84
Th. van den End Boekbespreking: Cor Groenewold Ik volg mijn roeping na. S.J.P. Goossens en de zending op Oost-Sumba 85

DZOK 2000-1 DZOK 2000-1

  Inhoud DZOK 2000-1  
Auteur Artikel Pagina
A.Schrauwers Pillars of Face: Religious Rationalization in the Netherlands and Indonesia 1-23
Chr.G.F. de Jong Een verloren generatie zendelingen in de Molukken in de negentiende eeuw: de “vijftigers” 24-46
K. Bakker Het ontstaan van de “Christelijke Onderwijzers Vereeniging”.  De verwikkelingen rond de fusie van twee christelijke onderwijzersverenigingen in Nederlands-Indië in het tweede decennium van de twintigste eeuw 47-66
K. Steenbrink A History of Christianity in Indonesia as an exercise in comparative religion 67-78
J. van Slageren De Hervormde zending in Kameroen 79-83
H. Reenders Boekbespreking: E. Hoogerwerf Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan – GKSBS) 1932-1987 84-87
Th. van den End Boekbespreking: G. van Schie Gereja Katolik di Tana Toraja dan Luwu. Sejarah tentang Awal Perkembangangnya 87-88
Chr.G.F. de Jong Boekbespreking: W. van der Molen/B. Arps (red.) Woord en Schrift in de Oost. De betekenis van zending en missie voor de studie van taal en literatuur in Zuidoost Azië 88-90
M.C. Jongeling Berichten:  Voorstel tot beschrijving van een bijzondere periode in de geschiedenis van de Hervormde Zending  

DZOK 2000-2 DZOK 2000-2

  Inhoud DZOK 2000-2  
Auteur Artikel Pagina
Rita Smith Kipp “Bangsa goes above agama”. The Nationalist Credentials of Christian Indonesians 2-25
Azyumardi Azra The race between Islam and Christianity theory revisited. Islamization and Christianization in the Malay-Indonesian archipelago 1530-1670 26-37
Simon Rae Studying Religious Change. Christianity, Islam and the Traditional Religion in Karoland, North Sumatra 38-52
Th. van den End The nineteenth century as a category in Indonesian religious history 53-66
G. Boone Boekbesprekingen: Cornelis van der Kooi & Jan de Bruijn Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work. George Harinck & Hans Krabbendam Breaches and Bridges: Reformed Subcultures in the Netherlands, Germany and the United States. Hans Krabbendam & Larry J. Wagenaar The Dutch-American Experience: Essays in Honor of Robert P. Swierenga 67-71
G. Boone Boekbespreking:  Jan Smelik Eén in lied en leven. Het stichtelijke lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938 71-72
G. Boone Boekbespreking: Henri van der Zee ’s Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein 72
G. Boone Boekbespreking: Gerrit Jan Beuker Abgeschiedenes Streben nach Einheit. Leben und Wirken Henricus Beukers 72-73
Th. van den End Boekbespreking: J.W. deenick (ed.) A Church en Route: 40 Years Reformed Churches of Australia 73-75
Th. van den End Boekbespreking: Nol Kraan Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdrecht, 1916-1928 75-76

DZOK 2001-1 DZOK 2001-1

  Inhoud DZOK 2001-1  
Auteur Artikel Pagina
J. Waerts Apostelen op Java. De arbeid van deHersteld Apostolische Zendingsgemeente in de eenheid der Apostelen in Nederlands-Indië 2-39
H. Reenders De doorwerking van de Gereformeerde zendingsbeginselen in de zending van de Gereformeerde Kerken in Midden Java, 1894-1931 40-55
A.G. Hoekema Gereformeerden en doopsgezinden in Midden-Java: enkele parallellen 56-61
J.W. Schoorl “Boeiend, tragisch en dramatisch”: een antropoloog over het werk van Reenders 62-66
P.N. Holtrop Over het geboorte-uur van de Christelijke kerk in Midden-Java 67-69
J. van Slageren Boekbespreking: Ype Schaaf Verteren op eigen wijze. De communicatie van het Evangelie in Franssprekend Afrika en de rol daarbij van de uitgerij CLE 70-71
G. Boone Boekbespreking: C. D. Harley Missionary Training. The History of All Nations Christian College and its Predecessors 71
G. Boone Boekbesprekingen: L. Vogelaar Een gedenksteen opgericht. Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika en C.M. Kwantes Uit het leven van ds. W.F. Laman 71-72
G. Boone Boekbespreking: Robert P. Swierenga Faith and Family. Dutch Immigration and Settlement in the United States 72-73
G. Boone Boekbesprekingen: Elton J. Bruins & Robert P. Swierenga Family Quarrels in the Dutch Reformed Churches of the 19th Century. The Pillar Church Sequicentennial Lectures en Keetie E. Sluyterman Kerk in the City. 450 jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in London 73-74
G. Boone Boekbesprekingen: Scott Hoezee & Christopher  H. Meehan Flourishing in the Land. A Hundred Year History of Christian Reformed Missions in North America en Th. van den End & H. van ‘t Veld (red.) Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001 74-77
Th. van den End Boekbespreking: M.T.N. Govaars-Tjia Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chinese ervaring in Indonesië, 1900-1940 77-79

DZOK 2001-2 DZOK 2001-2

  Inhoud DZOK 2001-2  
Auteur Artikel Pagina
Chr.G.F. de Jong Bijbel en staatsvorming: bijbelverspreiding in de Molukken aan het begin der negentiende eeuw 2-24
H. Reenders Het werk van Franz Pape en August Jackstein onder de Rotinezen, 1860 – ca. 1875 25-49
K. Bakker De Christelijke Onderwijzers Vereeniging in Nederlandsch-Indië (COV) en de relatie tussen Europese en Indonesische leden 50-76
F.H. Ketting Boekbespreking: Bernd Brandl Die Neurkircher Mission, Ihre Geschichte als erste deutsche Glaubens Mission 77-80
D. Jansen Boekbespreking: H. Reenders De Gereformeerde zending in Midden-Java, 1859-1931. Een bronnenpublicatie 80-83
G. Boone Boekbespreking: Scott Hoezee & Christopher  H. Meehan Flourishing in the Land. A Hundred Year History of Christian Reformed Missions in North America 83-84
G. Boone Boekbespreking: Elton J. Bruins & Robert P. Swierenga Family Quarrels in the Dutch Reformed Churches of the 19th Century. The Pillar Church Sequicentennial Lectures en Keetie E. Sluyterman Kerk in the City. 450 jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in London 84-86

 

G. Boone Boekbespreking: Firth Haring Fabend Zion on the Hudson. Dutch New York and New Jersey in the Age of Revivals 86-88
Th. van den End Boekbespreking: Pieter N. Holtrop and Hugh McLead (eds.) Missions and Missionaries 88-91

DZOK 2002-1 DZOK 2002-1

  Inhoud DZOK 2002-1  
Auteur Artikel Pagina
K. Steenbrink Missionary relations between the Dutch East Indies and China: 1807-1942 1-18
G. Noort Bibliografisch overzicht van het werk van Albert C. Krut=yt (1869-1949) 19-49
Chr.G.F. de Jong Uit de dagboeken 3, 4 en 5 van H.A.F. Wieënkotter , zendeling van het NZG op Ambon en Leti (een de Zuidwester-Eilanden), 1826-1828 (deel I) 50-80
L.J. Joosse Boekbespreking:  José Antonio Gonsalves de Mello Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië 81-84
K. Steenbrink Boekbespreking: Kees de Jong Mendjadikan Segala-galanya Baik. Sejarah Gereja Katlik di Pulau Muna, 1885-1985 84-85
H. Reenders Boekbespreking: Alle Hoekema Dutch Mennonite Mission in Indonesia. Historical Essays 85-87
Th. van den End Boekbespreking: Bob de Graaff ‘Kalm temidden van woedende golven’: Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940 87-89
G. Boone Boekbespreking: André Capitein Ivoorkust. Hollands glorie en de slavenhandel in West-Afrika 89-90
G. Boone Boekbespreking: I, van Kessel (ed.) Merchants, Missionaries & Migrants. 300 years of Dutch-Ghanaian Relations 90-91

DZOK 2002-2 DZOK 2002-2

  Inhoud DZOK 2002-2  
Auteur Artikel Pagina
J.J. Visser Introductie special Hendrik Kraemer 1-5
T. Witvliet De missie van de kerk na 11 september 2001. Notities over de actuele betekenis van de theologische inzichten van Hendrik Kraemer 6-15
G.A. Trouwborst Ontwikkelingen in het denken van Kraemer over de zelfverwekelijking: syncretisme 16-29
J.A.B. Jongeneel Ontwikkeling in het denken van Hendrik Kraemer (1888-1965): De drie grote werken 30-44
J. Klopstra De visie van Hendrik Kraemer op de islam en zijn ontmoetingen met moslims 45-60
Chr.G.F. de Jong Beredeneerde bibliografie betreffende Hendrik Kraemer sinds 1988 61-81
A.G. Hoekema Boekbespreking: Renée van Hoogstraten Als steeds Uw Samuël. Brieven van ds. S.A. van Hoogstraten op Java 1927-1945 82-84
J. Greven Boekbespreking: Frans D. Keuchenius Herwonnen jaren, terug naar 1942-1946 84-86
G. Boone Boekbespreking: Angelie Sens ‘Mensaap, heiden, slaaf’: Nederlandse visies op de wereld rond 1800 86=89
Chr.G.J. de Jong Boekbespreking: K. Groeneboer Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsche Bijbelgenootschap 1847-1873 89-94
G. Boone Boekbespreking: Waltraud Ch. Haas Erlitten und erstritten. Der Befreiungsweg von Frauen in der Basler Mission 1816-1966 94

DZOK 2003-1 DZOK 2003-1

  Inhoud DZOK 2003-1  
Auteur Artikel Pagina
J. van der Wal ‘Instrumenten van beschavingspolitiek’. Zending en missie over de politieke status van Nieuw-Guinea 1947-1956 1-28  
L.J. Joosse Johannes de Mey over slavenhandel en slavernij 29-51
Chr.G.F. de Jong Uit de dagboeken 3, 4 en 5 van H.A.F. Wieënkotter , zendeling van het NZG op Ambon en Leti (een de Zuidwester-Eilanden), 1826-1828 (deel II) 52-78
A.G. Hoekema Boekbespreking:  Maartje J. Janse, De geschiedenis van de ‘Maatschappij tot Nut van den Javaan’ 1866-1877. ‘Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java’ 79-81
Th. van den End Boekbespreking: W.B. Kranendonk en A.F. van Toor, Al ’t heidendom Zijn lof getuigen! Ds. G. Kuijt, een pionier onder de Papoea’s 81-83
Th. van den End Boekbespreking: Piet Giesen, Opbouw van een kerkgemeenschap. Vijftig jaar Augustijnen in Papoea – Indonesië 1953-2003. Deel I, Het Begin (1953-1960) 83-85
Chr.G.F. deJong Boekbespreking: M. van Selm  De Protestantse Kerk op de Banda-eilanden 1795-1923.Een bronnenpublicatie 85-87

DZOK 2003-2 DZOK 2003-2

  Inhoud DZOK 2003-2  
Auteur Artikel Pagina
F.L. Schalkwijk Het eerste Gereformeerde pastorale verslag uit Zuid-Amerika. Het ‘jurnael’ van dominee Jodocus à Stetten, Paraíba, 1636 1-12
J. van der Wal De Hervormde zending en de kwestie Nieuw-Guinea. De “Oproep tot bezinning” van 1956 13-60
L.J. Joosse Johannes de Mey: slavernij en slavenhandel als ethisch probleem 61-84
M.C. Jongeling Boekbespreking: Rita Smitt Kipp ‘Why Can’t a Woman Be More Like a Man? Bureaucratic Contradictions in the Dutch Missionary Society’ in Gendered Missions, Women and Men in Missionary Discourse and Practice 85-86
B.F. Drewes Boekbespreking: Th. Van den End Pelter. Brieven van Henk Visch en Cor Tonsbeek uit Bali, 1948-1971 87-90
A.G. Hoekema Boekbespreking: Tom Hiney On the Missionary Trail. A Journey through Polynesia, Asia, and Africa with the London Missionary Society 90=91
A.G. Hoekema Boekbespreking: Ype Schaaf De blanke is gek 91-93

DZOK 2004-1 DZOK 2004-1

  Inhoud DZOK 2004-1  
Auteur Artikel Pagina
M. van Selm Dienaren van Woord en Gouvernement. Predikanten en hulppredikers in Nederlands Oost-Indië 1820-1935 1-37
J.A.B. Jongeneel Utrecht University: mission studies and overseas ministries (1636-1811( 38-54
J. van der Wal Behoedzaam laveren. De Gereja Protestan Maluku en de Hervormde zending tijdens het Nederlandse bewind in Nieuw-Guinea 55-80
A.W. Aarnoutse Inhoudsopgave van het Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, 6e jaargang n. 1 (1999) – 10e jaargang nr. 2 (2003) 81=91
E. Locher-Scholten Boekbespreking: Rinke van der Woerdt Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java 92-94
Th. van den End Boekbespreking: Ahmat Adam Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan 1855-1913 95

DZOK 2004-2 DZOK 2004-2

  Inhoud DZOK 2004-2  
Auteur Artikel Pagina
A.Hoekema De Nederlandse Zendingsraad. Voorgeschiedenis, ontstaan en eerste periode 2-39
M. van Selm In de schaduw van de Gunung Api. De Protestantse Kerk op Banda-Neira 40-47
Chr.G.F. de Jong “…echter vertoonen de meesten een schijnheilig gelaat.”(J.F. Bormeister, Buru, 1825) 48-61
B. van der Schoot Enkele opmerkingen betreffenede het gebruik van Arabische leenwoorden in Indonesische bibelvertalingen, in het bijzonder in de Leijdecker-vertaling 62-74
Chr.G.F. de Jong Boekbespreking: Smith Kipp Two Views of the Minahasa 75-76
Chr.G.. de Jong Boekbespreking: K. Steenbrink Catholics in Indonesia 1808-1942 76-79
H. Reenders Boekbespreking: G.J. Schutte (red.) Het Indische Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie 79-85
Th.van den End Boekbespreking : S.J. Seinen Tange-Alteveer en het zendingsveld 85-87
G. Boone Boekbespreking: Cephas N. Omenyo Pentecost outside Pentecostalism. A study of the development of charismatic renewal in the mainline churches in Ghana 87-88
G. Boone Boekbespreking: Kwame Bediako, Mechteld Jansen, Jan van Butselaar, Aart Verburg (red.) A new day dawning. African Christians living the gospel. Essays in honour dr. J.J. Visser 88-90
Th. van den End Boekbesprekling: Gerry van Klinken Minorities, modernity and the emerging nation. Christians in Indonesia, a biographical approach 90-93
G. Boone Boekbesprekingen: M. van Selm de Protestantse Kerk op de Banda-eilanden 1795-1923 en C.G.F. de Jong De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken, 1803-1900, eerste deel 1803-1854 94-98