U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Zendingsbusje Zendingscorporaties

Busje ‘Zij zullen Mijne Heerlijkheid onder de Heidenen verkondigen’ (Jes. 66:19). De opbrengst was voor het werk van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, de Utrechtse Zendingsvereniging, het Rijnsch Zendingsgenootschap en het Sangi en Talaud Comité. Ca.1930 werkten de genoemde genootschappen samen vanuit een gezamenlijk kantoor gevestigd in het Zendingsbureau in Oegstgeest. De achterban van genoemde genootschappen was veelal dezelfde of in ieder geval in hoge mate overlappend, met name in gemeenten van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze collecteerden voor diverse genootschappen gelijktijdig, vandaar dat een gezamenlijk zendingsbusje tot de mogelijkheden ging behoren.