U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor Boeken

Kicherer was een van de eerste zendelingen die het Nederlands Zendelinggenootschap NZG via de London Missionary Society naar Zuid-Afrika of beter gezegd naar de Kaap uitzond. De Kaap was een Nederlandse kolonie die in verband met de Napoleontische  oorlog tijdelijk door Engeland was bezet. Kicherer schrijft in 1805 zijn Berichten ... »»»Berichten Kicherer
Warta Sari ofwel gemengde berichten (of goede berichten) is de eerste film uitgegeven ter bevordering van de belangstelling voor het zendingswerk. Hoewel het werk van het Nederlands Zendelinggenootschap NZG op oost Java wordt belicht was het de bedoeling van het comité om propaganda voor het Protestantse zendingswerk te maken. Het boekje ... »»»Warta Sari
Elk zendingsgenootschap gaf voor haar leden en belangstellenden een periodiek blad uit. Bedoeld om de achterban te informeren en bij het zendingswerk betrokken te houden. Ook met de bedoeling hen actief te betrekken door gebed en door het financieel ondersteunen van het werk. Dit is een voorbeeld van Egypte berichten, ... »»»Egypte berichten
Lichtstralen op de akker van de wereld was een periodiek verschijnend blad uitgegevens door de centrale commissie zendingsconferenties. Voor de tweede wereldoorlog waren deze conferenties populair en kwamen er duizenden zendingsvrienden op af in Lunteren of elders. Met bekende sprekers en echte zendelingen. De lichtstralen op de akker van de ... »»»Lichtstralen
Ook in Indonesia is de taal van de Bijbel niet direct toegankelijk voor kinderen. Om de kloof te overbruggen worden ook daar kinderbijbels uitgegeven. De christelijke uitgeverij Gunung Mulia bracht in 1993 de Indonesische vertaling van de kinderbijbel van Anne de Vries uit. In twee delen een met de verhalen uit het ... »»»Indonesische kinderbijbel