U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Serie Bijbelverhalen uit Indonesië

In de jaren zeventig produceerde het Katholieke Documentatie Centrum te Jogjakarta een uitgebreide serie Bijbelse platen voor gebruik bij het catechese onderricht. De schilderingen werden in druk op grotere viltplaten gedrukt die voor de Bijbelse vertellingen gebruikt konden worden. Later verscheen ze als posterserie, waaruit deze selectie van verhalen uit Genesis en de aanvang van Exodus is genomen.

De serie is interessant omdat ze contextueel is. Dat wil zeggen overgeplaatst naar de eigen Indonesische omgeving. Het landschap en de mensen zijn als Indonesië en Indonesiërs weergegeven.