U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Zendingserfgoedkalender 2020

De Zendingserfgoedkalender 2020 toont schilderijen van Mrs. Jayashree Jayapaul uit Madurai, India

Het thema luidt: Thomas kan het niet geloven. De eerste christenen op de Indiase zuidkust zijn door de apostel Thomas tot geloof gekomen.

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid en ook particulieren weten de weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Op de Zendingserfgoedkalender 2015 (afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel), 2016 (Bijbelse schilderingen van de Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen), 2017 (kunst en kerk in Papoea, Indonesië), 2018 (iconen en miniaturen uit de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland) en 2019 (traditionele schilderkunst van Bali, Indonesië) ontvingen we veel positieve reacties.

De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is.

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van India en gaat verder in op de geschiedenis van de zending vanaf de Thomas christenen en de latere komst van rooms-katholieken en de jongere kerken die door de protestantse zendingen werden gesticht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst en andere toegepaste technieken in dit subcontinent.

Omdat we op de kalender naast de voorplaat maar ruimte voor twaalf schilderijen, voor elke maand één, hebben en mw. Jayashree Jayapaul een serie van maar liefst 119 Bijbelse voorstellingen maakte, hebben we besloten er meer dan vijftig op te nemen in een boekje. Hierin zijn, voor elke week, een schilderij van haar hand opgenomen, waarbij een korte overdenking os geschreven. Ook zijn er enkele dichtregels aan toegevoegd die op bekende melodieën ook gezongen kunnen worden.

DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2020 EN HET BOEKJE ZIJN VANAF 27 AUGUSTUS LEVERBAAR!

Kerk in Actie beveelt de kalender van harte bij u aan

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt deze van harte aan bij ZWO-commissies, zendingscommissies en diaconieën. De Zendingserfgoedkalender 20120 met als thema Thomas kan het niet geloven kost € 9 per stuk. Ook het bijbehorende boekje met meer schilderijen en korte overdenkingen kost € 9 per stuk. Commissies en diaconieën kunnen bij bestellingen vanaf 10 stuks, te verzenden aan één adres, exemplaren bestellen tegen een gereduceerde prijs van € 6 per stuk. Het verschil kan de commissie of diaconie voor haar werk gebruiken of aan Kerk in Actie over maken.

Voor bestellingen onder de 10 exemplaren worden de verzendkosten in rekening gebracht.

Particulieren betalen € 9 plus de verzendkosten. Dat geldt voor de kalender en voor het boekje.

Wilt u het aantal te ontvangen boekjes (naast de bestelling van de zendingserfgoedkalender) apart in het vakje opmerkingen vermelden.

Zendingserfgoedkalender is er voor alle kerken

Ook de NZR staat achter dit initiatief. Net als in de voormalige MZK traditie is de Zendingserfgoedkalender beschikbaar voor alle kerken en christenen in ons land. Dus ook andere dan PKN kerken kunnen van het gereduceerde tarief bij bestellingen voor hun gemeenten gebruik maken.

Voor diaconieën en ZWO-groepen is het volgende promotiemateriaal te downloaden

(1) Poster Zendingserfgoedkalender-poster: BESTEL DE KALENDER NU poster 2020
(2) flyer Zendingserfgoedkalender-folder: ZENDINGSERFGOEDKALENDER strooifolder 2020
(3) intekenlijst Zendingserfgoedkalender-intekenlijst: INTEKENLIJST 2020

Tegen vergoeding zijn deze ook te bestellen en wel als volgt:
Folders in kleur en stevig papier € 0,10 per stuk
Posters in kleur op stevig A-3 formaat € 0,50 per stuk
Intekenlijst op gewoon A-4 € 0,20 per stuk
Bestellingen en vragen via verzending@zendingserfgoed.nl

* geeft een verplicht veld aan