U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Hoe ons te steunen?

Onze stichting ontvangt geen structurele subsidies van de overheid of van de kerken of zendingen.

We zijn dus geheel op giften van fondsen en particulieren aangewezen, naast de inkomsten uit de kalenderverkoop die ons helpen een deel van de vaste lasten van het zendingserfgoedhuis te dekken.

De overheid ziet het belang van ons werk ook in en heeft ons via de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de toevoeging Cultureel is uw gift niet alleen aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting, maar wordt het aftrekbare bedrag door de overheid ook nog eens verhoogd.

Als particulier kunt u ons dan op ten minste drie manieren ondersteunen:

1 U kunt een gift overmaken.

Uw gift kunt u overmaken door storting op rekening IBAN nummer  NL03 ABNA 0589 6419 72 ten name van Stichting Zendingserfgoed o.v.v. ‘gift’.

Voor de aftrekbaarheid van al uw giften gezamenlijk aan (culturele) ANBI’s gelden beperkingen: (1) er is sprake van een drempel, zodat alleen het bedrag boven de 1% of minimaal Euro 6o uitkomt, in aanmerking komt en (2) er geldt een maximum van maximaal 10% van uw belastbaar inkomen.

 

2 U kunt een periodieke schenking vastleggen.

U legt in een overeenkomst van periodieke schenking vast jaarlijks een zelfde bedrag aan ons werk te schenken. Deze periodieke schenking is voor de belastingdienst pas geldig als deze schriftelijk is vastgelegd met uw handtekening en de onze er onder (wij hebben daarvoor een model beschikbaar) en de akte moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: (1) hij moet tenminste voor 5 jaar worden aangegaan (langer mag wel, korter niet) en (2) hij moet gekoppeld zijn aan het leven van de schenker of de schenkers (daarmee vervalt de verplichting om verdere schenkingen te doen indien de schenker of een van de schenkers voor het einde van de looptijd van de periodieke schenking komt te overlijden). Deze manier van schenking vergroot de aftrekbaarheid van uw schenkingen want er geld geen minimum en ook geen maximum.

 

3 U kunt ons via uw testament een legaat of een deel van uw erfenis toekennen.

In uw testament kunt u bij uw notaris laten vastleggen dat u een bepaald geldbedrag uit uw erfenis of een bepaald percentage van uw nalatenschap naar ons werk zal gaan na uw overlijden. Voor vermelding geldt dat het gaat om De stichting Zendingserfgoed, gevestigd te Zuidland (RSIN 851146648), kantoorhoudend Kerkweg 20-c, 3214 VD Zuidland. Als u of als uw notaris hierover met onbs contact wil hebben voorafgaand aan deze vermelding of als er bijzondere wensen zijn, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.