U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Marry Schuurman zwaait af

De secretaris van het eerste uur van de stichting Zendingserfgoed is in december afgezwaaid nadat de heer Henk Bosch bereid gevonden was haar plaats in te nemen. De voorzitter dankte haar voor de zorgvuldige manier waarop zij het secretariaat in deze pioniersfase heeft vervuld. Dat gold niet alleen de zakelijke kant maar zeker ook de zorg voor mensen, om een goede balans tussen het vele werk dat verzet moest worden en de vrijwilligersinzet te vinden en te behouden. Namens het bestuur en de werkgroep werd een bescheiden aandenken overhandigd.