U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Hoog(leraar) bezoek aan het Zendingserfgoedhuis

Donderdag 30 juli bezocht dr. Fred van Lieburg het Zendingserfgoedhuis. De hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit werd bij binnenkomst al meteen geconfronteerd met een schoolplaat van de Dordtse synode. Met dat thema, uit zijn woonplaats Dordrecht, heeft hij als historicus het nodige te doen gehad in 2018-2019 toen de 400-jarige herdenking van deze belangrijke kerkelijke, maar ook politieke, vergadering plaatsvond. Hij publiceerde daarover het boek Synodestad Dordrecht 1618-1619. De plaat neemt in de collectie van het zendingserfgoed een plek in omdat daar tot de Statenvertaling van de Bijbel werd besloten, die weer model heeft gestaan voor de Bijbelvertaling (en deels ook taalkundige ontwikkeling) van het  Maleis en Indonesisch. Dr. Lieburg was onder de indruk van de collectie, maar stelde tegelijk de zorgen die kleine, door vrijwilligers gerunde, religieuze musea hebben aan de orde. Ook onderstreepte hij het belang dat studenten theologie en religiegeschiedenis kennis nemen van de collectie en de zendingsverhalen die daar achter schuilgaan. Ook actuele thema’s als discriminatie, racisme en koloniale verhoudingen vormen integraal deel van deze geschiedenis.