U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Hoofd Koptisch-Orthodoxe Kerk, Paus Tawadros II, ontvangt exemplaar zendingserfgoedkalender 2018

Bij een officiële ontvangst in zijn residentie heeft de Paus van alle Koptisch-Orthodoxe gelovigen ter wereld een exemplaar van de nieuwe Zendingserfgoedkalender in ontvangst genomen. De ontvangst vond plaats in het complex van de kathedraal van Caïro en was georganiseerd in het kader van de viering van 500 jaar Reformatie. De Paus was bijzonder ingenomen met de voorplaat, die hij direct herkende als een icoon van de Egyptische vernieuwer van de iconografie, de inmiddels overleden Isaac Fanous. Veel van diens werk is in de kathedraal te vinden evenals in de kapel erachter, die aan de stichter van de kerk – de evangelist Marcus – is gewijd en van wie relikwieën via Venetiaanse gelovigen weer in Egypte en in deze kapel zijn teruggekomen. De Paus wees op de tien kerken en het ene klooster die intussen het bisdom Nederland vormen onder bisschop Arseny, de eerste bisschop van het zelfstandige bisdom die door de Paus werd ingewijd.