U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

De Herder – Zaki Baboun

Miniatuur schilderingen hebben een lange geschiedenis. Uit het Midden-Oosten zijn bijvoorbeeld de Perzische miniaturen beroemd. Ze konden als zelfstandige kunstwerkjes dienstdoen maar werden ook gebruikt als illustraties in boeken. Zo heeft Rashid al-Din (1247-1318), een van de vier vorsten van het Mongoolse rijk, zich ervan bediend toen hij het Album van Kronieken schreef, wat beschouwd wordt als het eerste geschiedkundige werk dat alle toen bekende beschavingen en samenlevingen te beschrijven. Vanaf de 16e eeuw komt de techniek van de miniatuurschilderring ook in Europa in zwang. Voorname personen worden in miniatuur geschilderd en daarna in medaillon gevat. Maar ook schilders als Goya of Hans Holbein de Jonge hebben miniaturen in hun oeuvre nagelaten.

 

In 2000 werd de Missie Zendingskalender van dat jaar opgesierd met miniaturen uit Palestina. De serie liet allerlei kwalificaties van Christus zien:  de ware wijnstok, de hoeksteen, Immanuel, Vredevorst, Heiland, enzovoort. In dit schilderij is het thema Jezus zal herder uitgewerkt, waarbij de schilder uit zijn eigen directe omgeving kon putten. Al in het oude testament staat de figuur van herder centraal. Hij is niet alleen degene die de kudde bijeen houdt, maar de term wordt ook aan koningen gegeven. Omdat er veel trouweloze, laffe herders zijn, besluit God zelf zijn kudde te hoeden (Ezechiël 34:11-14). Op een dag zal God de goede herder sturen. Jezus is de nieuw testamentische goede herder voor Gods kudde.

 

De schilder van deze miniatuur en de hele reeks is Zaki Baboun (1962) die woont en werkt in zijn geboortedorp Bethlehem. Hij was slechts vijf maanden oud toen zijn vader overleed. Zijn moeder bleef met Zaki en twee zonen achter. Eerst dacht hij bij een garage werk te vinden als mecanicien, maar schetste en schilderde ook graag. Toen hij werk voor toeristen maakte ging hij volledig als kunstenaar leven. In het bijzonder legde hij zich op schilderingen op hout toe. Vanaf 1994 ontdekte hij olieverf vwat zijn passie werd waarbij zijn stijl steeds meer verfijnde tot aan de miniaturen.