U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Boekje bij de kalender verschenen

Bij de kalender 2018 is op verzoek een boekje verschenen met toelichtingen.
Iconen zijn ‘vensters op de hemel’
Iconen en miniaturen sieren de Zendingserfgoedkalender 2018.
Maar ze laten zich niet eenvoudig ‘lezen’. Omdat in de manier waarop de heilige of het heilige wordt weergegeven heel veel symboliek zit.
Dat kunnen de gebruikte kleuren zijn, de weergave van de personen, de stand van de handen, de compositie, de weergegeven attributen en het al of niet gebruiken van een aureool.
Bepaalde manieren om een icoon samen te stellen zijn gaandeweg ontstaan en vaak in relatie tot de liturgie of het kerkelijk jaar van deze Oriëntaals-Orthodoxe kerken in ons land te brengen. Soms is de maker bekend en de context waarin de icoon is ontstaan.
Dit boekje wil als ‘leeswijzer’ voor de in de kalender weergegeven iconen en miniaturen dienen. Zo gaat u deze verstaan en naar we hopen nog meer waarderen.
Het eerste exemplaar werd zaterdag 4 november overhandigd aan Ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN – Samen Kerk in Nederland, de koepel van en voor migranten en interculturele kerken in ons land op de laatste dag van de cursus voor migranten voorgangers en leiders in Almere. Zelf is hij lid van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland. Hij bedankte voor het initiatief en sprak zijn waardering uit voor het boekje wat de beleving van de iconen dichterbij brengt.