U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Boek Holland Mission

Het boek Holland Mission. 150 Years Dutch Participation in Mission in Egypt verscheen naar aanleiding van de viering van het 150-jarig bestaan van de Presbyterian Church in Egypt PCE, Synod of the Nile in 2005. Het bevat een de geschiedenis van de Vereniging tot Verspreiding van het Evangelie in Egypte welke in Egypte bekend staat als het erkende Protestantse Kerkgenootschap Holland Mission door Martin J. Strengholt. Verder zijn er bijdragen van ex zendingswerkers van de Raad voor de Zending in de PCE en aan het Theologisch Seminarie van Cairo in verzameld. Piet Dirksen (de geschiedenis van de Egypte Commissie), Meindert Dijkstra (Het Oude Testament lezen in Egypte), Johan Brinkman (Theologie en praktijk in de PCE), Nelly van Doorn (Inter-religieuze dialoog), Hedda Klip (Het doceren van het Oude Testament in Cairo) en Owe Boersma (Oecumenische samenwerking).