U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Boek Geroepen tot Zending

Het boek Geroepen tot Zending. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de Hervormde zending in Indonesië en eldersverscheen in 2010 ter gelegenheid van de voltooiing van een geheel nieuwe inventarisatie van het archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk, de zendingsgenootschappen die daaraan vooraf geningen en de Hervormde zendingsopleidingen. Deze werden bij die gelegenheid opnieuw in bruikleen gegeven aan Het Utrechts Archief, waarvan dr. Kaj van Vliet als mede-redacteur zijn medewerking verleende. Rijkelijk voorzien van illustraties geeft het een beeld van de diverse kanten aan de geschiedenis en de diverse onderzoeksterreinen welke met het archiefmateriaal bediend worden.